Tavoitteet

Työskentely ja oppiminen perustuu luovaan kollaboraatioon, jossa lähtökohtana on avoin ongelma. Ryhmän tehtävänä on ensin selvittää ongelma ja erityisesti sen ydin, jonka jälkeen he lähtevät rakentamaan siihen ratkaisua. Avoimeen ongelmaan ei ole yhtä  oikeaa ratkaisua vaan useita mahdollisia. Sekä ongelman nimeäminen että siihen ratkaisun hakeminen vaativat luovaa ajattelua, yhteistä keskustelua, hullujenkin ajatusten heittelyä ja rohkeutta. Luovuus ei synny tyhjästä, vaan se vaatii myös tietoperustaa opintojakson keskeisistä käsitteistä, kohteena olevasta ilmiöstä ja ihmisen toiminnasta.

Tavoitteina tällä opintojaksolla on:

 • Find your inner playful character in the problem-solving process
 • Open your creative potential
 • To feel safety for expressing yourself by different means, and boosting different kind of thinking
 • Tolerate ambiguity  and find your emotional strength, and to identify, label and further regulate emotions during the process
 • Learn to collaborate and collaborate to learn
 • Participate actively and productively towards shared aims
 • Integrate theory and practice and reflect your understanding and learning
 • Use verbal, visual and bodily communication with practical endeavors together with theoretical understanding.

Sisällölliset tavoitteet

Oppimisessa ja opetuksessa:

 • Leikillisyys, luovuus ja pelillisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Tunteet ja niiden säätely

Tuotokset

 • Valokuvapäiväkirja (yksilö) –  oma oppiminen
 • Luova teos (yhteisö) – opitun soveltaminen oppimiseen ja opetukseen

 

 

Mainokset